Poriën detectie

 

Voortijdige corrosie van een substraat is vaak te wijten aan een defecte coating. Een belangrijke oorzaak is de aanwezigheid van oneffenheden in de afgewerkte coating, die gezamenlijk worden aangeduid als porositeit. Een van de duidelijkste porositeitproblemen is de pinhol, waarbij het substraat wordt blootgesteld aan de elementen. Een pinhol wordt veroorzaakt door gevangen lucht die vervolgens vrijkomt aan het oppervlak, of door vastzittende deeltjes (stof, zand enz.) die niet op hun plaats blijven. Pinholdetectie is daarom essentieel voor het monitoren van de kwaliteit van de beschermende coating gedurende de hele levensduur vanaf het moment van aanbrengen. Pinholdetectors zijn de ideale oplossing voor het detecteren van onregelmatigheden en pinholen in een coating.

 

Elcometer heeft een breed assortiment pinholdetectors dat loopt van de goedkope UV pinholdetectielamp tot aan een volledige pinholdetectorkit.

 

Pinholdetectiemethoden nader verklaard

 

De nattesponstechniek

 

Een spons wordt onder laagspanning gezet. Wanneer de spons over een onvolkomenheid in de coating glijdt, dringt de vloeistof door in het substraat, wat een elektrische kring tot stand brengt en het alarm in werking zet. De natte spons techniek is geschikt voor het meten van coatings van minder dan 500 microns (20 mils) op geleidende substraten en is ideaal voor poeder coatings en coatings waar de gebruiker de coating niet wil beschadigen.

 

De Elcometer 270 Pinholdetectiereeks maakt gebruik van de nattesponstechniek en zet de standaard voor nattesponsdetectors: hoge kwaliteits laagspanningsdetectors met een uitgebreid assortiment accessoires.

 

UV pinholdetectie

 

UV-licht is een snelle en goedkope methode om poriën in coatings op te sporen. Eerst wordt een grondlaag met een UV-fluorescerend additief aangebracht. Wanneer het UV-licht op de coating schijnt worden poriën aan het licht gebracht op die plaatsen waar de coating de fluorescerende laag niet geheel dekt.