Juridische kennisgeving voor software

Software-licentieovereenkomst (ElcoMaster®, ViscosityMaster™, CoverMaster™)


Elcometer Limited (“Elcometer”) geeft een licentie voor de software en de Klant belooft om de licentievergoeding te betalen (indien van toepassing) aan Elcometer of een distributeur (indien van toepassing) en om een licentie daarvan af te nemen volgens de algemene voorwaarden, door deze gesealde verpakking met de Software te openen. Gebruik de Software niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en de volgende voorwaarden. Als u de Software met alle bijbehorende materialen retourneert aan de verschaffer, krijgt u het aanschafbedrag volledig terug.


Het is de Klant niet toegestaan, behalve indien dit uitdrukkelijk is toegestaan door deze Overeenkomst en onder omstandigheden die op basis van de wet zijn toegestaan, om de hele of gedeeltelijke Software, bijbehorende documentatie en het gebruik te verhuren, leasen, in sub-licentie te geven, uit te lenen, kopiëren, modificeren, aan te passen, samen te voegen, vertalen, reverse engineeren, decompileren, ontleden of afgeleiden ervan te maken of de Software of onderdelen ervan op enige wijze te reproduceren of te verhandelen.


Deze overeenkomst blijft van kracht tot de Klant deze beëindigt door de Software te verwijderen en de bijbehorende documentatie en alle kopieën te vernietigen. De overeenkomst wordt ook beëindigd als de Klant zich niet houdt aan de voorwaarden. Bij beëindiging van de overeenkomst belooft de Klant om alle kopieën van de Software en bijbehorende documentatie te vernietigen, waaronder Software opgeslagen op de harde schijven van computers die de Klant beheert. Tevens retourneert de Klant zijn hardwaresleutel(s) aan Elcometer.


De Klant bezit slechts het medium (of gemachtigde vervanging) waarop de Software is geregistreerd. Elcometer behoudt te allen tijde het eigendom van de Software zoals vastgelegd op het originele medium en alle daaruit voortgekomen kopieën, ongeacht de vorm. Deze Overeenkomst is alleen van toepassing op de uitgegeven licentie en niet op het koopcontract van het medium.

 

Bij normaal gebruik en voor een periode van 90 dagen na de aankoopdatum ("de Garantietermijn") garandeert Elcometer dat het medium waarop de Software is geleverd vrij is van materiaaldefecten en fabricagefouten. Als het medium defect raakt binnen de Garantietermijn kunt u het met de aankoopbon retourneren aan Elcometer die het gratis vervangt.


Elcometer garandeert dat de Software degelijk werkt volgens de bijbehorende documentatie (op voorwaarde dat de Software correct wordt gebruikt in combinatie met het besturingssysteem waarvoor het is ontworpen) gedurende de Garantietermijn. Als u Elcometer op de hoogte brengt van significante fouten tijdens de Garantietermijn corrigeert Elcometer zulke aantoonbare fouten in de Software of documentatie binnen een redelijke termijn of vergoedt (naar eigen keuze) het de kosten (tegen teruggave van de Software, de documentatie en eventuele hardwaresleutel(s)).


Bovenstaande vertegenwoordigt de enige rechtsmiddelen voor enige inbreuk op de garantie van Elcometer. Geen enkele mondelinge of schriftelijke verklaringen of advies van Elcometer of distributeur of vertegenwoordiger van Elcometer kan worden aangemerkt als een variatie op deze clausule.


De uitdrukkelijke voorwaarden van deze Overeenkomst gelden voor alle garanties, voorwaarden, ondernemingen, voorwaarden en verplichtingen die wettelijk geïmpliceerd zijn door wetgeving, gemeenrecht, handelspraktijk, handelsconventie of anderszins, welke alle zijn uitgesloten van dit contract voor zover toegestaan bij wet.


Elcometer garandeert niet dat de Software voldoet aan de eisen van de klant of dat de werking van de Software ononderbroken of vrij van fouten is of dat gebreken in de Software worden gecorrigeerd. De klant laadt en gebruikt de Software op eigen risico en in geen geval is de Eigenaar aansprakelijk voor enig verlies of schade (behalve voor persoonlijk letsel of overlijden ten gevolge van nalatigheid van de Eigenaar), met inbegrip van verlies aan winst of inkomsten of ander indirect verlies of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Software door de Klant of van fouten of tekortkomingen veroorzaakt door nalatigheid of anderszins, behalve als hierin uitdrukkelijk is voorzien. In geen enkel geval kan de aansprakelijkheid voor de Eigenaar hoger uitvallen dan het bedrag dat de Klant voor de Software heeft betaald.


Op deze Overeenkomst is Engels recht van toepassing.

 


Pdf disclaimer

 

Deze website bevat een documentatielijst in de .pdf bestandsindeling. Deze pdf-bestanden kunnen ingesloten lettertypebestanden bevatten. Volgens het licentiebeleid van Adobe mag u pdf's printen en bekijken, maar mag u deze niet bewerken tenzij u een licentie hebt voor de ingesloten lettertypebestanden en deze bestanden aanwezig zijn op de computer waarmee u de bewerking uitvoert. Door bestanden te downloaden van deze website accepteren betrokken partijen de verantwoordelijkheid voor het respecteren van het licentiebeleid van Adobe. Elcometer Limited, of gelieerde bedrijven, aanvaarden geen aansprakelijkheid op dit gebied.


Juridische kennisgeving Apple 

Geschikt voor iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad (4e generatie), iPad mini, iPad 2, en iPod touch (4e en 5e generatie). Met de uitdrukkingen ‘Made for iPod’, ‘Made for iPhone’ en ‘Made for iPad’ wordt bedoeld dat deze elektronische accessoires speciaal zijn ontworpen voor respectievelijk de iPod, iPhone of iPad en dat de ontwerper verklaart de prestatiestandaarden van Apple te hebben nageleefd. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of dat het voldoet aan veiligheidsstandaarden en wettelijke standaarden. Let op: als u deze accessoire gebruikt in combinatie met een iPod, iPhone of iPad kan dit de prestaties van de draadloze verbinding beïnvloeden.
iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

 

Juridische kennisgeving Android™ 

Geschikt voor mobiele apparaten die draaien onder Android™ software versie 2.1 of nieuwer. Android™ is een handelsmerk van Google Inc.