Elcometer 456 scansonde

Scan Mode

Scanmodus


 
Als u de scanmodus* selecteert, kunt u met de scansonde over het gehele oppervlak schuiven. Als u de sonde weer van het oppervlak afneemt, toont de meter de gemiddelde, hoogste en laagste laagdiktewaarden. Elke set van drie waarden (gemiddeld, hoog en laag) kan worden weergegeven in de grafiek en opgeslagen in het geheugen.

 

Tijdens het scannen kan de Elcometer 456 de diktemeting in realtime tonen samen met een analoge staafdiagram die een grafisch weergave van de dikte toont ten opzichte van de nominale dikte en een instelbare limiet.

 

 

  456 scan mode Scan Mode 2 Scan Mode 3
 

In scanmodus* slaat de meter de gemiddelde, hoogste en laagste meetwaarden op van een testgebied

Tijdens een scan wordt de
meting in realtime getoond samen met een analoge staafdiagram

De lopende grafiek toont de gemiddelde, hoogste en laagste meting van elke scan

       
Auto Repeat

Automatische herhaalmodus


 
Als u in automatische herhaalmodus* de scansonde over het gecoate oppervlak schuift, wordt er ongeveer iedere halve seconde een meting verricht. Elke individuele meting wordt opgeslagen in het geheugen.

 

Met een maximale meetsnelheid van 140 metingen per minuut kan de automatische herhaalmodus de inspectie van grote gecoate oppervlakken aanzienlijk versnellen.

       
  Auto Repeat 1 Auto Repeat 2 Auto Repeat 3
 

De automatische herhaalmodus* verricht meer dan 140 metingen per minuut en slaat deze op in het geheugen

Na elke individuele meting toont de meter de statistische waarden en werkt deze bij

De lopende grafiek toont elke
individuele meting zodat u duidelijke trends kunt waarnemen

 

 

 

 

Ultra Scan Probe

De scansonde met verwisselbare
eindkap voor een verhoogde duurzaamheid

 

Scansonde


 
De Elcometer 456 scansonde heeft een heel duurzame, verwisselbare “opzet” sondekap en dankzij zijn revolutionaire ontwerp kunt u met deze sonde individuele metingen verrichten of snel grote oppervlakken scannen zonder de sonde of de coating te beschadigen.

 

 

Als u deze sonde gebruikt in combinatie met de scan- of automatische herhaalmodus* van de Elcometer 456 kunt u de inspectietijd aanzienlijk verkorten zonder de nauwkeurigheid te beïnvloeden.

 

 

De scansonde maakt gebruikt van de gepatenteerde correctiefunctie+ van de Elcometer 456 waardoor eventuele slijtage van de kap tijdens gebruik# wordt meegenomen in het kalibratieproces. De meter informeert u zelfs wanneer u de kap moet vervangen.

 

 

 

 

 

Counted Average

U kunt het geteld gemiddelde en de vaste groepsgrootte gebruiken met alle Elcometer 456 sondes

Modus geteld gemiddelde


 
De Elcometer 456 model S en model T zijn voorzien van de modus geteld gemiddelde. Als u het aantal individuele metingen hebt opgegeven dat moet worden verricht binnen een plaatsmeting, slaat de meter het gemiddelde van de individuele metingen op in het geheugen.
 


Vaste groepsgrootte


 
Met de vaste groepsgrootte kunt u met de Elcometer 456 Model T het maximumaantal metingen opgeven voor elke groep. Als het maximumaantal metingen is bereikt, opent de meter automatisch een nieuwe groep die gekoppeld is aan de voorgaande groep (naam-1, naam-2 enz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaarden en testmethoden gebruiken

Internationale standaarden en testmethoden omschrijven vaak het aantal individuele metingen dat op een plaatsmeting moet worden verricht en/of het aantal plaatsmetingen dat vereist is voor een bepaald oppervlaktegebied.

Voor SSPC PA2 moeten minimaal drie metingen worden verricht per plaatsmeting en vijf plaatsmetingen op 10 m² (~100 ft²).

U kunt de Elcometer 456 model S of model T instellen op een geteld gemiddelde van drie en een vaste groepsgrootte van vijf om aan deze eisen te voldoen. Elke groep staat dan voor een plaatsmeting.

Testmethoden als SSPC PA2 kunt u meer dan 40% sneller uitvoeren als u de scansonde aansluit op de Elcometer 456 model T en werkt in de automatische herhaalmodus.

 scan-probe-template-large

scan-probe-template-large 

scan-probe-template-large 

 

* Voor de scan- en automatische herhaalmodi is een Elcometer 456 Model T vereist met scansonde. 

+ Patent nummer US6243661
# Bij gladde oppervlakken werd met de sonde-eindkappen meer dan 50 km (30 mijl) gescand.