Oppervlakteverontreiniging

Oppervlakteverontreiniging

Het is absoluut noodzakelijk de zuiverheid van een oppervlak te controleren alvorens een coating aan te brengen, om de kwaliteit en optimale levensduur van de coating te verzekeren.

Indien de coating op een vervuild oppervlak wordt aangebracht – dat onvoldoende voorbereid is– kan deze voortijdig loslaten, wat leidt tot dure hercoating en hoge onderhoudskosten.

Meer Informatie...