Filmaanbrengers

Filmaanbrengers

Voor een groot aantal producten zoals verf, inkt, hars, lijm en cosmetica is de betrouwbaarheid van vele laboratoriumtests rechtstreeks afhankelijk van de kwaliteit en consistentie van de monsters.

Om voor herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid te zorgen moeten metingen op zulke coatings op uniforme en vergelijkbare monsters met een nauwkeurig beheerste dikte verricht worden, of het nu gaat om de beschrijving van hun fysieke eigenschappen (droogtijd, elasticiteit, schuurvastheid, etc.) of om hun voorkomen (glans, kleur, tint, etc.).

Om aan deze specifieke eisen te voldoen biedt Elcometer een uitgebreide reeks uiterst nauwkeurige filmaanbrengers en spiraalvormige bar-coaters. Hiermede is het mogelijk een groot aantal tests uit te voeren met een grotere herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid.

Meer Informatie...

PRODUCTEN