Kalibratie en standaarden

Kalibratie en standaarden

Formele kwaliteitssystemen zoals die omschreven zijn in de ISO 9000-standaard vereisen dat meters correct worden bediend, geregistreerd en gekalibreerd. Steeds vaker verlangen gebruikers dat de metingen van meters herleidbaar zijn naar nationale standaarden. Elcometer levert drie soorten laagdiktestandaarden: kalibratiefolies, gecoate standaarden en nulplaten.

Meer Informatie...